Kontakt

Kontakt- og klubbinformasjon

Kontaktinformasjon

Bærum Schakselskap og Bærum Schakselskaps Ungdom kan kontaktes via e-postadressen post@bærumsjakk.no.

Vi har klubbkvelder med turnering hver torsdag fra kl. 19.00 i Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 Rud.

Postadresse til begge klubbene er Bærum Schakselskap/Bærum Schakselskaps Ungdom, v/SjakkAkademiet, Postboks 50, 1305 Haslum.

Styret

Nåværende styre i Bærum Schakselskap med organisasjonsnummer 918 688 390 .

Nåværende styre i Bærum Schakselskaps Ungdom med organisasjonsnummer 914 399 998.

Årsmøteprotokoll og vedtekter

Vedtekter:
Bærum Schakselskap sine vedtekter
Bærum Schakselskaps Ungdoms sine vedtekter

Årsmøteprotokoller:
2020 årsmøteprotokoll for Bærum Schakselskap
2020 årsmøteprotokoll for Bærum Schakselskaps Ungdom