Innmelding

Innmelding i Bærum Schakselskap og Bærum Schakselskaps Ungdom

Bli med i et av Norges mest aktive og fremgangsrike sjakkmiljøer. Last ned, fyll ut og returner skjema til innmelding@bærumsjakk.no.

Se skjema nederst på siden for mer informasjon om priser og øvrige vilkår.

Medlemsfordeler

  • Gratis lån hos et av Norges mest innholdsrike klubbiblioteker.
  • Gratis deltagelse i turneringene på våre ukentlige klubbkvelder.
  • Gratis deltagelse på våre serielag.
  • Se også fordelsavtaler.

Medlemskap i Bærum Schakselskap inkluderer også medlemskap i Norges Sjakkforbund (NSF) og det internasjonele sjakkforbundet FIDE. Du får da NSF sitt medlemsblad tilsendt i posten, rett til å spille alle åpne turneringer i hele verden og opparbeide deg sjakkrating.

Medlemskap i Bærum Schakselskaps Ungdom inkluderer også medlemskap i Ungdommens Sjakkforbund (USF). Du får da USF sitt medlemsblad i tilsendt i posten, og mulighet til å delta i aldersbetingede turneringer og mesterskap.

Overgang fra annen klubb

Om du har medlemskap i annen klubb og ønsker å bli hovedmedlem i Bærum Schakselskap eller Bærum Schakselskaps Ungdom, må også overgangsskjema fylles ut, signeres og følge innmeldingsskjema.

Kontingentsatser 2024

Bærum Schakselskaps:
– Hovedmedlem, senior: 1.000,-
– Hovedmedlem, senior, fjernmedlemskap: 800,-
– Hovedmedlem, junior, f. 2004 eller senere: 600,-
– Bimedlem, senior: 420,-
– Bimedlem, junior: 200,-
– Hovedmedlem i både BS og BSU, f. 2007 eller senere: 400,-

Bærum Schakselskaps Ungdoms:
– Hovedmedlem: 190,-
– Hovedmedlem i både BSU og BS, f. 2007 eller senere: 400,-

Vedtekter

Medlemmer plikter å gjøre seg kjent med klubbenes vedtekter.