Reisestøtte 2022

Styrene i Bærum Schakselskap og Bærum Schakselskaps Ungdom har vedtatt reisestøtte til henholdsvis Landsturneringen 2022 og NM for Ungdom 2022. Støtten er på 1.000 kr til hvert deltagende medlem.

Medlemmer kan henvende seg og oversende kontonummer til klubbleder to uker innen fullført mesterskap.

Lykke til!