Reisestøtte 2021

Reisestøtten for NM for ungdom 2021 er utbetalt. Landsturneringen ble pandemiavlyst av Norges Sjakkforbund.

«Styret i klubbene har vedtatt reisestøtte både for Landsturneringen 2021 og NM for ungdom 2021. Medlemmer som skal delta i et eller begge mesterskap, kan sende en kort søknad om støtte til post@bærumsjakk.no. Søknadsfrist er innen to uker etter fullført turnering.

Bærum Schakselskap (BS) har satt av kr 10.000 til fordeling mellom våre spillere i Landsturneringen, mens Bærum Schakselskaps Ungdom (BSU) har satt av tilsvarende kr 10.000 for til fordeling mellom våre spillere i NM for ungdom. Støttebeløpets størrelse avhenger av antall søkere, det vil si deles likt mellom kvalifiserte søkere. Øvre begrensning er satt til kr 1.500 pr. spiller ved få søkere.»