Medlemskontingent 2024

Nytt år betyr ny medlemskontingent. I henhold til rutinen som ble innført i 2020, fornyes medlemskapene om ikke medlemmet gir beskjed om annet før årsskiftet. Faktura for medlemskontingent sendes ut i disse dager til e-postadressen du har oppgitt til klubben.

Kontingentsatsene er medlemsstyrte og fortsatt lave. Store deler av kontingentene er avgifter til henholdsvis Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Bærum Schakselskaps satser 2024:
– Hovedmedlem, senior: 1.000,-
– Hovedmedlem, senior, fjernmedlemskap: 800,-
– Hovedmedlem, junior, f. 2004 eller senere: 600,-
– Bimedlem, senior: 420,-
– Bimedlem, junior: 200,-
– Hovedmedlem i både BS og BSU, f. 2007 eller senere: 400,-

Bærum Schakselskaps Ungdoms satser 2024:
– Hovedmedlem: 190,-
– Hovedmedlem i både BSU og BS, f. 2007 eller senere: 400,-