Sommeraktivitet og høstsesongen

Sommer 2020

Onsdager kl. 18-20: Trening

Høstsesongen

Listen oppdateres fortløpende.

Søndag 16. august
Cafê Hygge BGP #1

Søndag 13. september
Cafê Hygge BGP #2 og Cafê Hygge Hurtigsjakk (ratet)

Søndag 11. oktober
Cafê Hygge BGP #3 og Cafê Hygge hurtigsjakk (ratet)

Søndag 8. november
Cafê Hygge BGP #4 og Cafê Hygge hurtigsjakk (ratet)

Søndag 6. desember
Cafê Hygge BGP #5 og Cafê Hygge hurtigsjakk (ratet)